ตารางต่างๆ ในการเล่นบาคาร่า FIFA55 BNK

ตารางต่างๆ ในการเล่นบาคาร่า FIFA55 BNK

ตารางต่างๆ ในการเล่นบาคาร่า FIFA55 BNK ตารางลายปิงปองหมายถึง การที่ผลออกสลับไปมา ระหว่างฝั่งเจ้ามือ หรือฝั่งผู้เล่น ทีละหนึ่ง หรือทีละสองก็ได้ เช่น ออกแดง น้ำเงิน แดง น้ำเงิน …. หรือ ออก แดง แดง น้ำเงิน น้ำเงิน แดง แดง น้ำเงิน น้ำเงิน FIFA55 BNK

ตารางลายมังกรหมายถึง ผลชอบออกสีเดียวกันติดกันหลายๆ ตัว บางที ออกมังกรยาวมาก อาจจะมีมากถึง 10 ตัวเลยก็มี เป็นไปได้น้อย แต่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นกัน

แทงตามถ้าออกมังกรตารางลายมังกรตารางใหญ่ลายมังกร
ถ้ามันออกมังกรฝั่งเจ้ามือหรือฝั่งผู้เล่นมากกว่า 6 ตัว จนมันชนขอบล่างสุด และมันจะจดต่อเบี่ยงไปทางขวามือ ตามภาพด้านบน ตัวริ้วที่เบี่ยงออกไปทางขวานี่ล่ะ เรียกว่าหางมังกร ผู้เล่นบาคาร่าส่วนใหญ่เห็นมังกรแล้ว จะพนันต่อไปตามมังกรเรื่อยๆ แทงตาม ไม่แทงสวน ตามมังกร ยิ่งมังกรยาวเท่าไรก็ยิ่งดี เราก็จะมีโอกาสทำเงินได้มาก

มังกรสองตัว
ถ้าผลการออกบาคาร่า เกิดขึ้นเป็นมังกร ตามหัวข้อที่แล้ว มันก็เป็นไปได้เช่นกันที่มันอาจจะออกมังกรตัวที่สอง โดยมังกรตัวที่สองจะหักเลี้ยวไปทันทีเมื่อชนหางของมังกรตัวที่หนึ่ง โอกาสเกิดมังกรติดกันสองตัวนี้พบเจอได้ยากมาก

ตารางลูกปัด หรือ ตารางไข่มุก
ตารางสูตรบาคาร่า แบบลูกปัดจะใช้แสดงผล ติดๆกันไปเลย จากบนลงล่างซ้ายไปขวา เริ่มจากมุมซ้ายบน สีแดง B-Banker หมายถึงฝั่งเจ้ามือชนะ สีน้ำเงิน P-Player หมายถึงฝั่งผู้เล่นชนะ และสีเขียว T-Tie หมายถึงผลเสมอ ผมจะไม่มีการขึ้นคอลัมน์ใหม่จนกว่าจะเต็มทุกแถวในคอลัมน์นั้นๆ

แนวการลงสีของ ตารางลูกปัด
แนวการลงสีของ ตารางลูกปัด
สำหรับตารางลูกปัด จะไม่แสดงผล ไพ่คู่ผู้เล่น หรือไพ่คู่เจ้ามือ ไม่เหมือนตารางแรก สำหรับคนไทยตารางนี้ไม่ค่อยนิยมเอามาทำนายผลเท่าไร แต่มีคนพัฒนาไปเป็นตารางแบบ 3 แถวแทน FIFA55 BNK และมีการจับต้นชนปลาย เป็นวิธีการดูแบบใหม่ๆ ลองไปอ่านดูได้ครับ สูตรบาคาร่า 3 แถว ผมเขียนอธิบายเอาไว้แล้ว

โดยทั้ง 3 ตารางนี้เป็นตารางแบบสากล คนทั่วไปจะรู้จักในความหมายว่า เป็นตารางสำหรับการทำนาย

ทั้ง 3 ตารางมีหลักการใช้งานแตกต่าง จาก ตารางแสดงผลแบบผลจริง (ตารางใหญ่และตารางลูกปัด) เดี๋ยวมาดูกันว่าสาระสำคัญมันเป็นยังไง

ส า ร ะ สำ คั ญ ข อ ง ต า ร า ง ทั้ ง 3

ตารางต่างๆ ในการเล่นบาคาร่า FIFA55 BNK
ตารางต่างๆ ในการเล่นบาคาร่า FIFA55 BNK

แสดงผลแบบอ้อมๆ ไม่ได้แสดงตรง กับ ขอนไพ่บาคาร่า ผลที่มันออกจริงๆ
ตารางทั้งสาม มีผลอ้างอิงกับตารางใหญ่ และมีการอธิบายรูปแบบที่ต่างจากตารางใหญ่
ทั้ง 3 ตาราง ไข่ปลา ซาลาเปา และไม้ขีด มีรูปแบบต่างกัน รูปแบบการอ่านก็แตกต่างกัน
ตารางที่พัฒนาต่อยอดนี้ ไม่ได้บอกคุณเป๊ะๆ ว่ามันจะเกิดผลอะไรขึ้นในตาต่อไป แต่มันช่วยบอกรูปแบบที่มันเกิดขึ้น
ตารางพัฒนาต่อนี้ มีการใช้สีแดง และน้ำเงินเหมือนกัน โดย
ตารางไข่ปลา จะใช้วงกลมกลวงเพื่อบันทึกในตาราง
ตารางซาลาเปา จะใช้วงกลมทึบเพื่อบันทึกในตาราง
ตารางไม้ขีด จะใช้ขีด บันทึงลงตาราง
จำไว้ว่า สีแดง กับสีน้ำเงิน ในตารางที่พัฒนาต่อนี้ ไม่ได้อ้างถึงเจ้ามือ FIFA55 BNK กับผู้เล่น ตามลำดับ คือ แดงไม่ได้หมายถึงเจ้ามือ หรือน้ำเงินก็ไม่ได้หมายถึงผู้เล่น สีไม่ได้เป็นตัวบ่งบอก ว่ามันเป็นฝั่งไหน

สีแดง โดยทั่วไปจะหมายถึงมันมีรูปแบบ เปลี่ยนแปลงช้า
สีน้ำเงิน ปกติจะหมายถึง ไม่มีรูปแบบ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว
ตารางที่พัฒนาต่อนี้ จะไม่ได้แสดงผลทันที ที่ขอนเริ่มขึ้นนะ แต่มันจะเริ่มต้นตามเงื่อนไขต่อไปนี้

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > > > >  >> > > > > > > > > > > > > >